About us


E1083155 5e5b 4b2a 8471 2240f5883d47

 • Enskede IK

 • Enskede IK- En klubb för alla

  Enskede IK består idag av ca 2300 medlemmar vilket gör klubben till en av Stockholms och därmed en av Sveriges största idrottsföreningar. Vi har ungefär 1800 aktiva som tränas av våra 400 ledare.

  Vi verkar för sunda värderingar och ett livslångt fotbollsintresse.
  Enskede IK:s långa erfarenhet av barn- och ungdomsfotboll gör oss till en gedigen plattform för barns och ungdomars fotbollsintresse. Alla som vill vara med får vara med och ska ges bästa förutsättningar att utvecklas i sin egen takt.

  Vår fotbollsverksamhet bygger på att vi jobbar långsiktigt med varje åldersgrupp enligt Enskedemodellen. Detta betyder för oss att varje enskild spelare, oavsett förmåga, ska få chansen att utveckla sina färdigheter, både individuellt och som lagspelare.

  Vi följer SvFF:s inriktning för barn- och ungdomsfotboll, "Spela, lek och lär" samt förbinder oss som förening via ett föreningscertifikat att utöva verksamheten i enlighet med certifikatet som är utställt av Stockholms Fotbollförbund.
  Inom föreningen gäller allas lika värde oavsett kön, sexuell läggning, kultur, religion eller etnisk bakgrund. Våra ledare har ansvaret att både förmedla och se till att detta efterlevs. Klubbens spelare ska också agera i enlighet med dessa värderingar.

 •  http://www.enskedeik.nu
 •  kansli@enskedeik.nu
 •  08-648 3232